De structurele inzet van MyDrives MyHabits leidt tot resultaat. En dat is waar het om gaat.
Edwin Schaap
Directeur Payper
Waarom het doorbreken van gewoontegedrag tot betere
resultaten leidt
Van de driedaagse MyDrives opleiding
heb je een leven lang profijt